Description: E:\29-Aug-2013\images\spacer.gif

Description: E:\29-Aug-2013\images\spacer.gif

Description: E:\29-Aug-2013\images\spacer.gif

Description: E:\29-Aug-2013\images\spacer.gif

Description: E:\29-Aug-2013\images\spacer.gif

Description: E:\29-Aug-2013\images\spacer.gif

Description: E:\29-Aug-2013\images\spacer.gif

Description: E:\29-Aug-2013\images\spacer.gif

Description: E:\29-Aug-2013\images\spacer.gif

Description: E:\29-Aug-2013\images\spacer.gif

Description: E:\29-Aug-2013\images\spacer.gif

Description: E:\29-Aug-2013\images\spacer.gif

Description: E:\29-Aug-2013\images\spacer.gif

Description: E:\29-Aug-2013\images\spacer.gif

Description: E:\29-Aug-2013\images\spacer.gif

Description: E:\29-Aug-2013\images\spacer.gif

Description: E:\29-Aug-2013\images\spacer.gif

Description: E:\29-Aug-2013\images\spacer.gif

Description: E:\29-Aug-2013\images\spacer.gif

Description: E:\29-Aug-2013\images\spacer.gif

Description: E:\29-Aug-2013\images\spacer.gif

Description: E:\29-Aug-2013\images\spacer.gif

Description: E:\29-Aug-2013\images\bannercn_r1_c1.jpg

Description: E:\29-Aug-2013\images\spacer.gif

Description: E:\29-Aug-2013\images\bannercn_r2_c1.jpg

Description: E:\29-Aug-2013\images\bannercn_r2_c13.jpg

Description: E:\29-Aug-2013\images\bannercn_r2_c16.jpg

Description: E:\29-Aug-2013\images\bannercn_r2_c17.jpg

Description: E:\29-Aug-2013\images\bannercn_r2_c20.jpg

Description: E:\29-Aug-2013\images\spacer.gif

Description: E:\29-Aug-2013\images\bannercn_r3_c13.jpg

Description: E:\29-Aug-2013\images\bannercn_r3_c17.jpg

Description: E:\29-Aug-2013\images\spacer.gif

Description: E:\29-Aug-2013\images\bannercn_r4_c1.jpg

Description: E:\29-Aug-2013\images\bannercn_r4_c2.jpg

Description: E:\29-Aug-2013\images\bannercn_r4_c3.jpg

Description: E:\29-Aug-2013\images\bannercn_r4_c4.jpg

Description: E:\29-Aug-2013\images\bannercn_r4_c5.jpg

Description: E:\29-Aug-2013\images\bannercn_r4_c6.jpg

Description: E:\29-Aug-2013\images\bannercn_r4_c7.jpg

Description: E:\29-Aug-2013\images\bannercn_r4_c8.jpg

Description: E:\29-Aug-2013\images\bannercn_r4_c9.jpg

Description: E:\29-Aug-2013\images\bannercn_r4_c10.jpg

Description: E:\29-Aug-2013\images\bannercn_r4_c11.jpg

Description: E:\29-Aug-2013\images\bannercn_r4_c12.jpg

Description: E:\29-Aug-2013\images\bannercn_r4_c14.jpg

Description: E:\29-Aug-2013\images\bannercn_r4_c15.jpg

Description: E:\29-Aug-2013\images\bannercn_r4_c18.jpg

Description: E:\29-Aug-2013\images\bannercn_r4_c19.jpg

Description: E:\29-Aug-2013\images\bannercn_r4_c21.jpg

Description: E:\29-Aug-2013\images\spacer.gif

Description: E:\29-Aug-2013\images\bannercn_r5_c2.jpg

Description: E:\29-Aug-2013\images\bannercn_r5_c4.jpg

Description: E:\29-Aug-2013\images\bannercn_r5_c6.jpg

Description: E:\29-Aug-2013\images\bannercn_r5_c8.jpg

Description: E:\29-Aug-2013\images\bannercn_r5_c10.jpg

Description: E:\29-Aug-2013\images\bannercn_r5_c12.jpg

Description: E:\29-Aug-2013\images\bannercn_r5_c15.jpg

Description: E:\29-Aug-2013\images\bannercn_r5_c19.jpg

Description: E:\29-Aug-2013\images\spacer.gif

 

Description: E:\29-Aug-2013\aboutpngcn.jpg

 

 

 

 

Description: E:\29-Aug-2013\about.jpg
与您同在

 

Ipoh Overland Tours & Travel Sdn. Bhd.成立于19889月,至今已成为马来西亚政府鉴定的马来西亚旅游业公会的活跃会员之一及持有合法旅游商业注册证书的公司。

 

我们公司也在201011月荣获得了超级品牌国际质量管理标准 ISO 9001:2008的认可。也是怡保第一间获得超级品牌的旅游公司。

 

本公司主要经营国内、国外旅游配套、国际酒店预订,各国航空机票预定服务及申办国外旅游签证。除此之外,我们也涵盖散客自助行旅游配套,团体或公司会议,高尔夫旅游及贵宾申办的特殊签证。

 

我们凭着诚信、品质、创新的宗旨,来承诺我们本地及国际的客户,所以我们一直稳定地增长着,而形成了在国内的旅游业界中有品牌的公司,在怡保更是最大及最成功的一间旅游公司。

 

我们公司的历史背景和经验,赢得更多的业务和客户的满意,同时巩固了客户对我们的忠诚度,更把我们公司推向更高的层次。这也意味着我们可以给您信心的保证。

 

我们对未来的展望是能与各商业界的伙伴同心协力,以最热诚的心来推广本地旅游,令本地旅游业发扬光大。

 

 

 

 

Copyright 2013 :: Welcome to Ipoh Overland Tours & Travel Sdn. Bhd. :: | Staff Login